Kako lahko na najlažji način preverite status zavarovanja?

Če ne veste, kakšen status zavarovanja imate, je najbolje, da z vpisom vaše ZZZS številke prevrite urejenost vašega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Do tovrstne informacije lahko dandanes dostopate kar z mobilnimi aparati. Vaša ZZZS številka je napisana na kartici zdravstvenega zavarovanja.

Vrste zavarovanj v Republiki Sloveniji

Vsak državljan Slovenije ima možnost za pridobitev zdravstvenega zavarovanja. Pri nas se zdravstveno zavarovanje deli na dve veliki področji. To sta obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Ko preverjate status zdravstvenega zavarovanja tukaj, se vam najprej pokaže, ali ste obvezno zdravstveno zavarovani. Obvezno zavarovanje si lahko uredijo tudi brezposelne osebe ali osebe, ki so v hudi socialni stiski. To lahko naredijo preko območnih centrov za socialno delo. V takšnih primerih je poleg obveznega dodano še dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zavarovanje

To je vrsta zavarovanja, ki vam pomaga kriti razliko med kritjem osnovnega zavarovanja ter zneskom določene zdravstvene storitve. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri nas ponujajo tri zavarovalnice. To so Zavarovalnica Triglav, Vzajemna in Adriatic Slovenija.

Kdaj si morate sami urediti status zavarovanja?

Ko dopolnite 26 let oziroma zaključite študijsko leto, v katerem ste bili stari 26 let, si morate samostojno urediti osnovno in dopolnilno zavarovanje. To morate narediti tudi v primeru, če imate še vedno status študenta. Dopolnilno zavarovanje si morate urediti tudi v primeru, če se med študijem zaposlite. Delodajalec za vas namreč uredi le osnovno oziroma obvezno zavarovanje.

Vse informacije o statusu zavarovanja lahko prejmete na ustreznih spletnih straneh, ki vas ves čas opozarjajo tudi na novosti ter na številne pasti, ki jih nikakor ne smete spregledati.

This entry was posted in Lepota in zdravje and tagged , , . Bookmark the permalink.